lovestain

Disclaimer & Privacy

Eigendom

Lovestain CommV
Gaarveldstraat 67
3500 Hasselt

+32 472 273917
info@lovestain.be
BE0648683540

Algemene voorwaarden

Het doel van deze website is om Lovestain CommV te promoten.

Uw privacy is belangrijk voor mij. Om uw privacy beter te beschermen is deze mededeling bedoeld voor het uitleggen van de online informatiepraktijken en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt.

Lees de algemene voorwaarden aandachtig door. Door deze website te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt u deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn aan verandering onderhevig. Indien u deze voorwaarden niet aanvaardt, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of gebruik te maken van deze website of de daarin opgenomen informatie.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud is copyright Lovestain CommV, tenzij anders vermeld. De teksten, pagina-opmaak, illustraties en ander materiaal op de website van Lovestain zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, die in het bezit zijn van of geclaimd worden door Lovestain CommV of door de bedrijven die op deze website vermeld worden. Elke verspreiding, reproductie, aanpassing, verkoop, enz. van deze informatie en dit materiaal, onder welke vorm en met welk middel dan ook, is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Lovestain CommV. Elke inbreuk op dit verbod kan aanleiding geven tot een gerechtelijke procedure voor de burgerlijke of strafrechtelijke rechtbanken.

Aansprakelijkheid

Met "Lovestain" wordt deze website bedoeld, zoals gepubliceerd door Lovestain CommV, Gaarveldstraat 67, 3500 Hasselt, België, en alle informatie en materiaal dat op deze website is opgenomen. De Lovestain website kan links bevatten naar websites van derden. Lovestain CommV wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot informatie of materiaal dat op een van de sites die gelinkt zijn aan de Lovestain-website wordt geplaatst. Het feit dat een link wordt gelegd naar een website van een derde partij of dat een website van een derde partij een link mag bevatten naar de website van Lovestain betekent niet dat Lovestain CommV de aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanbeveelt, noch dat zij een impliciet of expliciet oordeel geeft over de juistheid en/of betrouwbaarheid van die informatie die, direct of indirect, te vinden is op de websites van derden of over de betrouwbaarheid en/of fatsoen van derden. De inhoud van de Lovestain website is aan verandering onderhevig. Niet alle producten en diensten zijn in alle geografische gebieden beschikbaar. Personen die zich toegang verschaffen tot de Lovestain-website, deze bezoeken of er gebruik van maken, moeten zich ervan vergewissen of de wet van hun land hen toestaat de informatie te verkrijgen, of dat ze zich moeten onthouden van toegang tot de Lovestain-website, van het bezoeken ervan en/of van het gebruik ervan.

Cookies

De Lovestain website maakt soms gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine hoeveelheden informatie die in het geheugen van uw browser worden opgeslagen om uw bezoek aan onze website te vergemakkelijken (bijv. taalkeuze). Deze cookies worden bij elk bezoek aan onze website gelezen. De informatie die in cookies wordt opgeslagen is niet privé en kan ook door derden worden gelezen. Als u niet wilt dat er cookies op uw systeem worden opgeslagen, kunt u de beveiligings- en privacyinstellingen van uw browser aanpassen. Bij een bezoek aan de website van Lovestain kunnen er gegevens over u worden opgeslagen door onze server (logbestanden) en via software voor webstatistieken. Voorbeelden van de verzamelde informatie zijn de bezochte pagina's, het besturingssysteem, de schermresoluties, de geolocatie, de browserversies, de zoektermen en de links die teruggaan naar de Lovestain-website. Deze informatie wordt gebruikt om de website te verbeteren en zal nooit worden verkocht.

Google Analytics wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Google Analytics is een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (zoals uw IP-adres) worden naar de servers van Google gestuurd, eventueel in de VS.

Directe marketing

Met direct marketing bedoelt Lovestain het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen, promoties, etc. Indien u deze mededelingen niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven via de voorziene opt-out. Daarna ontvangt u geen direct marketing meer van Lovestain over de niet meer gewenste communicatie en stoppen wij met de verwerking van uw persoonsgegevens voor deze direct marketing doeleinden. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Wijzigingen

Indien bepaalde clausules van deze algemene voorwaarden met betrekking tot de raadpleging van de Lovestain-website als onafdwingbaar worden beschouwd, blijven de overige clausules hoe dan ook van toepassing en wordt de onafdwingbare clausule vervangen door een afdwingbare clausule die het meest overeenkomt met de onderliggende bedoelingen van de onafdwingbare clausule. Dit contract maakt deel uit van alle andere contracten die u met Lovestain CommV heeft of gaat sluiten.
Nieuw Hier is een notitiebalk om de aandacht te vestigen op nieuwe functies van uw website.
Lovestain 2020 - Alle rechten voorbehouden
+32 (0) 472 273 917
info@lovestain.be
IG
FB
IN